ЛК Пловдив - Филипополис

Адрес :
Срещи : Всеки втори и четвърти четвъртък на месеца от 18:00 ч.
Къде : гр. Пловдив, хотел Санкт Петербург
Телефон : +359887271712
Електронна поща : philipopolis@lions.bg