Направи дарение

     Дарителските кампании публикувани на Lions.BG са благотворителни инициативи на Асоциация на Лайънс клубовете - Дистрикт 130 България или на Лайънс клубове, членове на Асоциацията. Отчитането и разходването на всички събрани средства се контролира от Общото събрание и УС на Асоциацията и се публикува на сайта след приключване на кампанията! Вашите дарения се насочват само и еднствено към конкретната акауза / кампания която сте избрали да подкрепите финансово и са напълно доброволни.

     АЛК Дистрикт 130 - България не съхранява и не обработва ваши лични данни. Системата за електрони дарения е разработена чрез платежен оператор за електрони разплания STRIPE. Данни за направените дарения се съхраняват единствено при оператора на платежната услуга.

Благодарим ви, че сте съпрчастни към каузите на Лайънс!